Vad är CBD kapslar?

CBD kapslar

Om du är en person som alltid är ute efter de senaste trenderna inom hälsa och kost, så är CBD kapslar det allra hetaste på marknaden just nu. CBD är det förkortade namnet för cannabidiol, som är aktiva kemikalier i cannabisväxten. Under årens lopp har forskarna lyckats att ta bort THC-komponenten från cannabis-plantan och tagit fram CBD som i praktiken har väldigt låga halter av THC eller inget alls. Det finns givetvis många fördelar med att prova CBD-kapslar och CBD olja, då det visat sig inom forskningen att denna komponent i växten, kan hjälpa hälsan på olika sätt. I detta inlägg listas endast några utav de många fördelar som CBD medför.

CBD kapslar mot smärta

En stor dragningskraft för cannabis kapslar har under flera år varit den aktiva delen av CBD-oljan som hjälper mot smärta i kroppen. Det är en viktig hälsofördel då många svenskar idag lider av smärta och inflammation, men får svåra magskador av vanliga värktabletter. Oljan har en smärtlindrande effekt då kemikalierna i oljan påverkar våra receptorer i hjärnan och därmed även vårt immunsystem, det gör att kroppen får en minskad inflammation och även mindre smärta. Det finns ett antal studier från bland annat Harvard University Medical School, som visat att oljan haft en effekt mot kronisk smärta. Dessutom har en studie från European Journal of Pain även visat genom experiment med djur, att CBD på huden kunde minska ledinflammationer. I vilket fall som helst så är det tydligt att oljan har många smärtlindrande komponenter som hjälper mot smärta, dock är det självklart att det behövs fler studier i ämnet men än så länge är resultaten väldigt positiva och du kan nu köpa CBD olja online hem till dig.

Behandla dina sömnproblem med CBD kapslar

Det har visat sig att ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har olika sömnproblem och blivit ett riktigt hälsoproblem runt om i landet, då allmänläkare tar emot ungefär en patient per dag med dessa problem. Här kan CBD-olja komma till hjälpen, då de allra flesta människor som tar kapslarna känner sig mer avslappnade och därmed i längden kan få hjälp mot olika sömnstörningar. Olika studier från 2000-talet har visat olika effekter på sömnen, men här gäller det att prova sig fram för bästa resultat, då varje person är unik.

Bekämpa ångest med cannabis kapslar

Att CBD blivit så oerhört populärt beror på att oljan kan hjälp mot olika åkommor. Idag är det väldigt vanligt att man köper CBD-olja för att behandla fysiologiska symptom, men det finns väldigt mycket forskning på senare år, som tyder på att växten även kan användas som behandling vid mental ohälsa. Framförallt finns det studier från bland annat Brasilien, som tyder på att CBD kan minska olika ångestproblem, då oljan lindrar dessa symptom och lugnar ner hjärnan. Har man dessutom lindriga ångestproblem är det värt att prova CBD-kapslar för en positiv effekt, då den stimulerar hjärnan på olika sätt.

Är CBD kapslar säkra?

Överlag kan man säga att CBD-olja och kapslar är väldigt säkra. Men precis som många andra preparat, kan vissa människor få biverkningar av oljan. Dessa inkluderar bland annat illamående, irritabilitet och trötthet. Däremot så är det viktigt att man alltid är medveten om dessa risker, annars är kapslarna relativt säkra och kan hjälpa väldigt många personer med hälsoproblem.