SMS lån regleras av lagar

Låna pengar

När man är ute efter att pengar snabbt och väljer SMS lån, finns det flera saker att tänka på.

För det första måste du hitta det SMS lån som passar just dina behov, hos HittaSMSLån kan du jämföra bland ett flertal företag innan du tar ditt beslut.

Det är också viktigt att veta vad det är som gäller och vilka lagar som reglerar utlåning – så att man vet att man inte blir lurad av företaget som tillhandahåller lånet.

Tillstånd för utlåning

De företag som erbjuder SMS lån måste ha tillstånd för att få göra detta, så det första man kan kontrollera är om företaget i fråga står under Finansinspektionen. Det är de som kontrollerar, godkänner och kan återkalla tillstånd när det kommer till utlåning. Sedan några år tillbaka gör Finansinspektionen kontroller oftare, och har även rätt att besöka företag på plats, för att kontrollera dess seriositet.

Konsumentkreditlag

För att få godkänna SMS lån till konsumenter ska företaget som tillhandahåller lånen, ”iaktta god kreditgivningssed” enligt Konsumentkreditlag (2010:1846). Det innebär bland annat att företaget har ett ansvar för att den som beviljats ett lån inte kommer att hamna i en ekonomiskt kris på grund av lånet. Lagen innebär också att den som beviljar lånet tydligt ska informera konsumenten om vilka avgifter, eventuella räntor och andra ekonomiska villkor som gäller när man beviljas SMS lån hos just dem, så att konsumenten har en chans att jämföra bland fler företag.

Konsumentens rättigheter

Man har som konsument även rättigheter när man tagit ett SMS lån, t.ex. så har man ångerrätt på 14 dagar. Man har även rätt att få veta allt kring årsräntor och andra avgifter, så att man har en tydlig bild av vad som gäller. Man kan även ringa både Finansinspektionen och kontrollera att företaget är seriöst och inte fått några varningar, fått tillstånd indraget och så vidare.

Hårdare tag

I januari i år (2018) lämnades det in en proposition till Riksdagen om skärpta regler kring sms lån med namnet ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (Prop. 2017/18:72)”. Lagen, som går igenom i september månad, kommer innebära skärpningar på flera plan.
Det kommer innefatta att ett räntetak på 40 % införs till skillnad från idag, då räntan kan vara flera hundra procent. Detta kommer innebära en stor skillnad för konsumenterna.

Det ska även tillkomma ett kostnadstak. Avgiften för att ta ett sms lån får inte överstiga lånesumman, vilket det idag kan göra. Detta ska även innefatta räntor, eventuella förseningsavgifter och inkassokrav. Det kommer att göra en stor skillnad för den enskilde konsumenten.

Marknadsföringen av sms lån ska bli mer måttfull och kreditgivarna ska ha en länk på sin hemsida som skickar en till information om riskerna med sms lån, så konsumenten kan fundera en gång till och förstå vad han eller hon ger sig in på. Konsumenten som ansöker om att få ett sms lån ska också ha större marginaler i sin ekonomi, detta måste kreditgivaren ta hänsyn till. Gör de det inte så kan det utdelas varningar, straff (böter) eller så kan Finansinspektionen dra in tillståndet att bevilja sms lån. Lagen är helt klart en vinst för konsumenterna, och kommer putta bort de företag som är oseriösa, från marknaden.